Dziennik elektroniczny

 
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach, ul. Syriusza 30 

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary monitoringu

Dla interesantów dostępne jest 1 wejście:

 1. od ulicy Syriusza (główne) – na poziomie terenu, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Dla pracowników dostępne są 2 wejścia:

 1. od ulicy Syriusza (główne) – na poziomie terenu, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

 2. od ulicy Syriusza (boczne) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Informacja główna (portiernia) znajduje się na lewo od wejścia głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku funkcjonują obszary monitoringu wizyjnego.

 1. Dostępność korytarzy, schodów. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie parteru. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. 

 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

 1. Zastosowano pochylnię dla wózków od strony wejścia głównego ul. Syriusza. 

 2.   Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i słowny (tablice informacyjne, pracownik portierni). 

 3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Zmień kontrast

Projekty międzynarodowe

Projekt realizowany od 1 października 2019 r. do 31 września 2021 r. 

Projekt realizowany od 1 października 2018 r. do 31 września 2020 r. 


Radio Tonacja

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com