Dziennik elektroniczny

 
 

Nasi absolwenci

Jeden z najwybitniejszych absolwentów klasy dziennikarskiej z elementami prawa. W trakcie nauki w III LO był Stypendystą Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Laureat Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka i finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (zwolniony z matury z języka polskiego i z WOS-u!). Pisał do gazetki szkolnej „Troll” i współpracował z Fundacją Nowe Media tworząc m.in. gazety internetowe. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie uczy i doktoryzuje się w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Marek wcale nie jest typem kujona, to człowiek z pasją. Fan sportu, m.in. MMA. Często powtarza, że z chęcią wróciłby do czasów liceum, bo tak mu się tam podobało. 
Fan motoryzacji. Jeden z najwybitniejszych absolwentów klasy dziennikarskiej z elementami prawa, zajmujących się dziennikarstwem branżowym. W trakcie nauki w III LO pisał swoje pierwsze teksty dotyczące oczywiście motoryzacji. Obecnie student drugiego roku wydziału Dziennikarstwa i Nauk Technicznych we Wrocławiu, specjalność: dziennikarstwo motoryzacyjne. Współtwórca i redaktor portalu http://power-car.pl/, gdzie prowadzi m.in. rubryki „5 ciekawostek o danej marce” oraz „Samochody niedostępne w Polsce”. Działa również w redakcji czasopisma studenckiego DSW Moto Time. Współpracuje z polskimi zespołami Formuły Student, np. z PWR Racing Team z Wrocławia. Jako dziennikarz uczestniczy w różnych eventach motoryzacyjnych, największych targach motoryzacyjnych w Polsce – Poznań Motor Show. Poza motoryzacją jego hobby jest tenis ziemny. Zapraszamy na FB naszego absolwenta https://www.facebook.com/samochodziarzepl/
Absolwentka klasy dziennikarskiej z elementami prawa. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Ukończyła III LO z wyróżnieniem. Przewodnicząca samorządu szkolnego. Dziennikarka szkolnego Radia Tonacja, która przeprowadziła m.in. wywiad z kabaretem Paranienormalni. Kapitan szkolnej drużyny piłki nożnej, z którą zdobyła II miejsce w Pucharze Gliwic. Wszyscy, którzy znają Jagodę wiedzą, że „Gdzie diabeł nie może tam Jagodę pośle”. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Obecnie studiuje socjologię ekonomiczną na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zdobywa nowe umiejętności. Dzięki III LO mogła zostać każdym, postanowiła pozostać sobą.

Innowacyjna Technika

Z udziałem Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej odbyła się 20 listopada 2014 r. w Warszawskim Domu Technika NOT konferencja podsumowująca prowadzony od dwóch lat przez FSNT-NOT projekt pn. „Innowacyjna Technika - Programy Zajęć dla Gimnazjów".

Celem, uruchomionego przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT), projektu było wykreowanie dla gimnazjów pięciu nowych programów zajęć technicznych o wysokim nasyceniu współczesną techniką.

W inicjatywie wzięły udział gimnazja z Warszawy, Łodzi, Białegostoku, Gliwic i Radomia.

Gliwice reprezentowała nasza placówka oraz G3, G4 i G10.

Każdy program, który powstał w ramach projektu „Innowacyjna technika – programy zajęć technicznych dla gimnazjów" skoncentrowany jest wokół takiej osi tematycznej, z którą uczniowie mają do czynienia na co dzień, a która równocześnie pozwala włączyć aktualne - z punktu widzenia postępu technicznego i znajdujące zastosowanie w praktyce (w otoczeniu ucznia) - treści.

 • Technika Domowa - zagadnienia: instrukcje, bezpieczeństwo użytkowania sprzętu technicznego, oszczędność prądu, ciepła i wody w domach i szkołach, ergonomia, projektowanie przestrzeni i wnętrz, wykonywanie/naprawa systemów użytkowych, kreatywność działań;
 • Energia i Robotyka - zagadnienia: bezpieczeństwo i optymalizacja korzystania z energii, energia odnawialna, przetwornik energii, techniki sensorowe, inteligentne budynki, kreatywność działań ;

 • Woda - zagadnienia: systemy wykorzystania wody w najbliższym otoczeniu – elementy, planowanie, konstruowanie, konserwacja, obieg wody, oczyszczanie, kreatywność działań;

 • Konstrukcje - zagadnienia: rysunek techniczny, projektowanie, design, materiały w otoczeniu, ergonomia, kreatywność działań;

 • Przepływ Informacji - zagadnienia: przesyłanie danych, budowa sieci, korzystanie z informacji w sieci, e-learning, platformy edukacyjne, kreatywność działań.

Jako pierwsza wystąpiła prezes FSNT-NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Tematem jej wystąpienia było „Znaczenie nowoczesnych technologii i historii techniki w nauczaniu”.  Założenia projektu „Innowacyjna Technika - Programy Zajęć Technicznych dla Gimnazjów”, przedstawili koordynatorzy terenowi Pani Elżbieta Jarguz i Pan Jerzy Kołłątaj.

Zabierająca głos podczas konferencji Minister Joanna Kluzik-Rostkowska wyraziła wielkie uznanie dla tej inicjatywy, jej twórców oraz organizatorów. Poinformowała, iż podejmie działania w celu implementacji wypracowanych w ramach projektu programów do szkolnych programów nauczania. Czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego – powiedziała Pani Minister. Przypomniała jednocześnie, że trwający rok szkolny ogłosiła „Rokiem Szkoły Zawodowców".  Jeżeli chcemy mówić o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym, musimy doprowadzić do sytuacji, w której technika będą dawały dwa w jednym: wykształcenie ogólne na wysokim poziomie i zawód. Musimy zrobić wszystko, aby technika nie były szkołami drugiej kategorii – dodała szefowa MEN.

Koordynatorzy terenowi oraz nauczyciele biorący udział w projekcie zaprezentowali także treści innowacyjnych programów nauczania. Przedstawiono także wyniki ewaluacji projektu.

Interesującym i bardzo pouczającym dla uczestników konferencji był panel nauczycielski poświęcony doświadczeniom nauczycieli z realizacji programów. Wszystkim uczestnikom projektu, nauczycielom i koordynatorom wręczono dyplomy z podziękowaniem za włożoną pracę, trud i zaangażowanie w jego realizację.

Źródło: http://edu.not.org.pl/index.php/aktualnosci/item/129-konferencja-podsumowujaca-projekt

Program jest propozycją nauczania techniki w gimnazjum. W programie zaprezentowano podejście, którego podstawą jest wyjaśnienie ogólnych zasad i reguł na przykładach praktycznych. 

Pomocą dla ucznia, jest proponowany zeszyt ćwiczeń.
Opracowany program uwzględnia wszystkie wymagania ogólne dotyczące przedmiotu technika w gimnazjum.

Program przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w gimnazjum, w całym cyklu kształcenia. 
Program nauczania techniki w gimnazjum jest zgodny z zapisami podstawy programowej.
Wykorzystanie w procesie kształcenia oprogramowania dostępnego w szkole oraz zachęcanie ucznia do stosowania bezpłatnego i legalnego wolnego oprogramowania.

Realizację treści techniki związanych z konkretnymi przykładami lekcji, którą nauczyciel powinien na bieżąco uzgadniać z nauczycielami innych przedmiotów, gdy zaproponowane przykłady są zaczerpnięte z treści programowych innych przedmiotów.

 • Hierarchiczny układ treści – ułożony w określonym porządku. Przy okazji omawiania kolejnych tematów wcześniej poruszane treści są poszerzane, aktualizowane i uzupełniane.
 • Ukierunkowanie na zdobywanie umiejętności praktycznych.
 • Nacisk na rozwiązywanie problemów, które wymagają kojarzenia wiedzy zdobytej przy omawianiu tematów.
 • Uwzględnienie korelacji międzyprzedmiotowej, np.:
  - fizyka, historia,
  - rozwiązywanie problemów za pomocą metod algorytmicznych,
 • Kształtowanie poglądów i postaw wyznaczonych przez etyczne i zgodne z prawem zachowania w świecie 
 • Nacisk na samodzielne zdobywanie wiadomości (np. Internetem) i efektywne ich wykorzystanie do rozwiązywania problemów.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, np. podczas wykonywania zadań i ćwiczeń w zespole.Podczas rozwiązywania różnego typu problemów i zadań z techniki odwołujemy się do wiadomości uczniów wyniesionych ze szkoły podstawowej i doświadczeń życia codziennego. 
  Zadaniem nauczyciela i szkoły jest zorganizowanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy, która powinna być środkiem do kształcenia umiejętności i postaw uczniów. 
  Zwracamy przy tym uwagę na cztery aspekty: etyczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny, które obecnie uznawane są za podstawę współczesnej działalności technicznej człowieka. 

Autorzy: Gliwicki Zespół Programowy w składzie: 
Katarzyna Dąbrowska - G11
Stanisław Dumanowski - G10
Mariusz Mazur - G4
Tomasz Protas -G3

Zmień kontrast

Projekty międzynarodowe

Projekt realizowany od 1 października 2019 r. do 31 września 2021 r. 

Projekt realizowany od 1 października 2018 r. do 31 września 2020 r. 


Radio Tonacja

Gliwicki Bieg Uliczny

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym tygodniu
54
947
11375
11375

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com