Nasi absolwenci

Jeden z najwybitniejszych absolwentów klasy dziennikarskiej z elementami prawa. W trakcie nauki w III LO był Stypendystą Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Laureat Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka i finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (zwolniony z matury z języka polskiego i z WOS-u!). Pisał do gazetki szkolnej „Troll” i współpracował z Fundacją Nowe Media tworząc m.in. gazety internetowe. Ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim. Obecnie uczy i doktoryzuje się w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Marek wcale nie jest typem kujona, to człowiek z pasją. Fan sportu, m.in. MMA. Często powtarza, że z chęcią wróciłby do czasów liceum, bo tak mu się tam podobało. 
Fan motoryzacji. Jeden z najwybitniejszych absolwentów klasy dziennikarskiej z elementami prawa, zajmujących się dziennikarstwem branżowym. W trakcie nauki w III LO pisał swoje pierwsze teksty dotyczące oczywiście motoryzacji. Obecnie student drugiego roku wydziału Dziennikarstwa i Nauk Technicznych we Wrocławiu, specjalność: dziennikarstwo motoryzacyjne. Współtwórca i redaktor portalu http://power-car.pl/, gdzie prowadzi m.in. rubryki „5 ciekawostek o danej marce” oraz „Samochody niedostępne w Polsce”. Działa również w redakcji czasopisma studenckiego DSW Moto Time. Współpracuje z polskimi zespołami Formuły Student, np. z PWR Racing Team z Wrocławia. Jako dziennikarz uczestniczy w różnych eventach motoryzacyjnych, największych targach motoryzacyjnych w Polsce – Poznań Motor Show. Poza motoryzacją jego hobby jest tenis ziemny. Zapraszamy na FB naszego absolwenta https://www.facebook.com/samochodziarzepl/
Absolwentka klasy dziennikarskiej z elementami prawa. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Ukończyła III LO z wyróżnieniem. Przewodnicząca samorządu szkolnego. Dziennikarka szkolnego Radia Tonacja, która przeprowadziła m.in. wywiad z kabaretem Paranienormalni. Kapitan szkolnej drużyny piłki nożnej, z którą zdobyła II miejsce w Pucharze Gliwic. Wszyscy, którzy znają Jagodę wiedzą, że „Gdzie diabeł nie może tam Jagodę pośle”. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Obecnie studiuje socjologię ekonomiczną na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie zdobywa nowe umiejętności. Dzięki III LO mogła zostać każdym, postanowiła pozostać sobą.

Program jest propozycją nauczania techniki w gimnazjum. W programie zaprezentowano podejście, którego podstawą jest wyjaśnienie ogólnych zasad i reguł na przykładach praktycznych. 

Pomocą dla ucznia, jest proponowany zeszyt ćwiczeń.
Opracowany program uwzględnia wszystkie wymagania ogólne dotyczące przedmiotu technika w gimnazjum.

Program przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w gimnazjum, w całym cyklu kształcenia. 
Program nauczania techniki w gimnazjum jest zgodny z zapisami podstawy programowej.
Wykorzystanie w procesie kształcenia oprogramowania dostępnego w szkole oraz zachęcanie ucznia do stosowania bezpłatnego i legalnego wolnego oprogramowania.

Realizację treści techniki związanych z konkretnymi przykładami lekcji, którą nauczyciel powinien na bieżąco uzgadniać z nauczycielami innych przedmiotów, gdy zaproponowane przykłady są zaczerpnięte z treści programowych innych przedmiotów.

 • Hierarchiczny układ treści – ułożony w określonym porządku. Przy okazji omawiania kolejnych tematów wcześniej poruszane treści są poszerzane, aktualizowane i uzupełniane.
 • Ukierunkowanie na zdobywanie umiejętności praktycznych.
 • Nacisk na rozwiązywanie problemów, które wymagają kojarzenia wiedzy zdobytej przy omawianiu tematów.
 • Uwzględnienie korelacji międzyprzedmiotowej, np.:
  - fizyka, historia,
  - rozwiązywanie problemów za pomocą metod algorytmicznych,
 • Kształtowanie poglądów i postaw wyznaczonych przez etyczne i zgodne z prawem zachowania w świecie 
 • Nacisk na samodzielne zdobywanie wiadomości (np. Internetem) i efektywne ich wykorzystanie do rozwiązywania problemów.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, np. podczas wykonywania zadań i ćwiczeń w zespole.Podczas rozwiązywania różnego typu problemów i zadań z techniki odwołujemy się do wiadomości uczniów wyniesionych ze szkoły podstawowej i doświadczeń życia codziennego. 
  Zadaniem nauczyciela i szkoły jest zorganizowanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy, która powinna być środkiem do kształcenia umiejętności i postaw uczniów. 
  Zwracamy przy tym uwagę na cztery aspekty: etyczny, ekologiczny, ekonomiczny i estetyczny, które obecnie uznawane są za podstawę współczesnej działalności technicznej człowieka. 

Autorzy: Gliwicki Zespół Programowy w składzie: 
Katarzyna Dąbrowska - G11
Stanisław Dumanowski - G10
Mariusz Mazur - G4
Tomasz Protas -G3

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com