Opłaty Listopad

OPŁATA ZA POSIŁKI  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ ZA MIESIĄC LISTOPAD WYNOSI:

20 DNI X 5,00 = 100 zł 
 

Przypominamy, że jeżeli do dnia 29.10.2021 nie będzie zaksięgowanej wpłaty za żywienie na koncie szkoły,

uczeń nie będzie żywiony.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów !


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

ING Bank Śląski o/Gliwice nr konta: 52 1050 1214 1000 0090 3132 8314

Na wpłacie proszę podać nazwisko i imię dziecka oraz KLASĘ

Odpisu dokonuje się w dniach roboczych od dnia następnego po zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 10:00. W przypadku gdy zgłoszenie zostanie dokonane po godz. 10:00 odliczenie następuje po 2 dniach.
Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie (032/234-41-13 wew.112), e-mailem na adres: intendent@zso8.gliwice.pl lub w sekretariacie szkoły.

Opłaty Październik

OPŁATA ZA POSIŁKI  W STOŁÓWCE SZKOLNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK WYNOSI:

20 DNI X 5,00 = 100 zł 
 

Przypominamy, że jeżeli do dnia 29.09.2021 nie będzie zaksięgowanej wpłaty za żywienie na koncie szkoły,

uczeń nie będzie żywiony.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie terminów !


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8

ING Bank Śląski o/Gliwice nr konta: 52 1050 1214 1000 0090 3132 8314

Na wpłacie proszę podać nazwisko i imię dziecka oraz KLASĘ

Odpisu dokonuje się w dniach roboczych od dnia następnego po zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenie nastąpi do godziny 10:00. W przypadku gdy zgłoszenie zostanie dokonane po godz. 10:00 odliczenie następuje po 2 dniach.
Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie (032/234-41-13 wew.112), e-mailem na adres: intendent@zso8.gliwice.pl lub w sekretariacie szkoły.