Nasza świetlica zapewnia opiekę dla uczniów w godzinach od 6:30-16:30.

Aby stworzyć lepsze warunki do zabawy w szkole funkcjonują dwie świetlice.

W świetlicy dzieci nie tylko spędzają czas na swobodnej zabawie, co daje wytchnienie po lekcjach, ale również odrabiają zadania domowe i biorą udział w zajęciach proponowanych przez wychowawców.

Podczas sprzyjających warunków pogodowych, dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu.

Na zajęciach świetlicowych dzieci świetnie się integrują, uczą zdrowej rywalizacji, zasad fair play, a także rozwijają swoje talenty i zainteresowania.

Dzieci podczas rozmów same mówią, że w szkole najbardziej lubią świetlicę ;-)