Szkoła powstała w 1945 roku przy ul. Górnych Wałów. Znajdowało się tam Pierwsze Państwowe Gimnazjum i Liceum Męskie.
Rok później w szkole odbyły się pierwsze egzaminy dojrzałości.
W 1948 roku szkoła pierwszy raz zmieniła siedzibę na budynek przy ul. Jana Śliwki 8.
6 lat później została przeniesiona do budynku przy ul. Gierymskiego 1.


Początkowo powstaje tu Szkoła Podstawowa nr 3 jednak w 1970 roku zostaje ona rozwiązana i w budynku pozostaje jedynie
III Liceum Ogólnokształcące. 

W roku 1963 szkole nadano imię Wincentego Styczyńskiego.
W 1976 roku ma miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej patrona szkoły.
W 2015 roku III LO zostało przyłączone do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 
W 2017 roku szkoła została przeniesiona na Osiedle Kopernika i mieści się przy ul. Syriusza 30.

 

 

 

Galeria zdjęć