• 23.11.2023
  • 21.03.2024

  • 23.05.2024

w tygodniu, w którym są spotkania
z rodzicami nie ma konsultacji indywidualnych

klasy 1-3 SP godz. 17.00

klasy 4 - 8 SP godz. 18.00

LO godz.17.00