Dyrektor szkoły

mgr inż. Katarzyna Dąbrowska


Wicedyrektor szkoły

mgr Piotr Jaworski


Wicedyrektor szkoły

mgr Olga Wawrzyniak