Rada Rodziców ZSO nr 8 w Gliwicach

  • Rafał Czekalski - przewodniczący
  • Aleksandra Pochwała - wiceprzewodnicząca
  • Agnieszka Juraszek-Mroncz - skarbnik
  • Agnieszka Hoinka - sekretarz

Kontakt mailowy:

ZSO8rr@op.pl

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

70 1050 1298 1000 0097 1955 3399

Jednorazowa składka na RR:

30 zł od dziecka

30 zł w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza dwoje dzieci z rodziny,

30 zł + 15 zł za każde kolejne dziecko powyżej drugiego uczęszczającego do szkoły