1.  

Rada Rodziców ZSO nr 8 w Gliwicach

Rafał Czekalski   – przewodniczący

Aleksandra Pochwała  – wiceprzewodnicząca

Agnieszka Białoń-Matysik  – skarbnik

Marta Badura  – członek Rady Rodziców

Radosław Stuglik  – członek Rady Rodziców

Kontakt mailowy:

ZSO8rr@op.pl

Numer konta bankowego Rady Rodziców:

70 1050 1298 1000 0097 1955 3399

 

Jednorazowa składka na RR:

30 zł od dziecka

30 zł w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza dwoje dzieci z rodziny,

30 zł + 15 zł za każde kolejne dziecko powyżej drugiego uczęszczającego do szkoły.