Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach, we współpracy z Miastem Gliwice, organizuje Targi Zawodów. Siódma już edycja tego przedsięwzięcia będzie realizowana w formie prezentacji on-line. Niestety obostrzenia epidemiczne nie pozwalają nam jeszcze powrócić do formatu Targów znanego Państwu z lat wcześniejszych. Prezentacje gliwickich szkół kształcących w zawodach, a także zawodów w nich kształconych, zostaną opublikowane na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w czwartek, 25 listopada 2021 r. Proszę o upowszechnienie informacji o Targach wśród uczniów Państwa szkoły, przede wszystkim poprzez publikację na stronie internetowej Państwa jednostki plakatu, który przesyłam w załączniku. Proszę także o przekazanie informacji o Targach doradcy zawodowemu w szkole, lub innej osobie odpowiadającej za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Przypuszczam, że udostępniane materiały mogą być z powodzeniem wykorzystane jako uzupełnienie i poszerzenie treści przekazywanych uczniom najstarszych klas, w czasie zajęć z doradztwa zawodowego.

z up. Dyrektora PPP w Gliwicach,

*Jacek Tarkota*

http://poradnia.gliwice.pl/aktualnosci/vii-gliwickie-targi-zawodow/